Industrien vår, klima og framtida!

Er det mogleg å løyse klimautfordringane samstundes som fossil energi er ein del av energimiksen? Me er god på teknologiutvikling, men er me rett og slett for seint ute med klare mål og verkemiddel?

Krigen i Ukraina og påfølgande sanksjonar mot Russland, har tydeleg synt oss at naturgass framleis er ein viktig del av energimiksen.

På Stordkonferansen 8. juni vil karbon fangst og lagring verta eit sentralt tema. Skal me halde fram med produksjon på norsk sokkel, må me samstundes klare å fange og lagre Co2. For å få halvert klimagassutsleppa på sokkelen innan 2030, vert vegen via elektrifisering avgjerande viktig. For så i framtida å produsere kraft frå havvind til bruk på land. Benedicte Solaas, direktør for klima og miljø i Offshore Norge, kjem til Stordkonferansen og fortel kvifor ho trur dette er mogleg.

På Stordkonferansen møter du Prosjektleiar Knut Mathias Vestbø i Northern Lights, Chief Technology Officer Jim Stian Olsen i Aker Carbon Capture og Prosjektleiar Sigurd Some Jenssen i Wärtsilä Norway, som alle jobbar med CO2 fangst og lagring på ulikt vis.

Kompetanse og verdiskaping heng nøye saman. Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe kjem til Stord og opnar Stordkonferansen 8. juni, og me ser fram til å synleggjere korleis kompetanse og verdiskaping heng saman. Kompetansen som er skapt i leverandørindustrien gjennom oljealderen, skal ta oss inn i nye marknader og det grøne skifte. Seriegründer og industribyggjar Magnar Aaland tar oss gjennom si kompetansereise frå petroleum til nye grøne marknader.

Stord får Newton-rom på den nye Nysæter ungdomsskule – noko som skal bidra til auka interesse for realfag oppveksande generasjonar. På Stordkonferansen vert du kjent med innhaldet i Newton-rommet.

Silvija Seres – digitaliseringsekspert, matematikar og teknologiinvestor vert konferansier for Stordkonferansen 8. juni, og vil med godt forankra kunnskap leia oss gjennom dagen.

Haugaland Kraft og Nettverk U37 inviterer til Vorspiel i 9.etasje på Stord Hotell. Her vert du betre kjent med leiarane som har tatt over i Haugaland Kraft og Stord Næringsråd.

Kveldsarrangementet vert i år ein «bakgårdsfest» i Gamle Fengselet Kulturhotell.

Det er venteliste til kveldsarrangementet, og ikkje mogleg å melde seg på der. Dersom du vil stå på venteliste, skriv ei melding når du melder deg på «Kun dag».

Vel møtt til Stordkonferansen 8. juni 2023!