Arrangør

Stordkonferansen vert arrangert av Stord Næringsråd, med Atheno AS og Sustainable Energy som medarrangørar.
Stordkonferansen har sitt utspring i leverandørindustrien til olje- og gassindustrien på Stord og i Sunnhordland. Industrien er i stadig omstilling og Stordkonferansen skal spegle dette og samstundes sjå litt framover på kva som møter oss. I år er det 24 gongen Stordkonferansen vert arrangert.

Hovudsponsorar for Stordkonferansen 2024 er Haugaland Kraft og Sparebanken Vest.
Sustainable Energy
Sustainable Energy
Besøk nettside
Stord Næringsråd
Stord Næringsråd
Besøk nettside
Haugaland Kraft
Haugaland Kraft
Besøk nettside
Sparebanken Vest
Sparebanken Vest
Besøk nettside