Program

Program

Konferansier og underhaldning

Dagen vert leia av dei habile vestlendingane Halvor Folgerø og Finn Tokvam. Dei syr saman dagen på ein framifrå måte med både tekst og tonar.

Folgerø er journalist, musikar og forfattar frå Stord. Han har i er årrekke vore tilsett i NRK og laga både radio og tv. Som musikar har han mellom anna vore bassist i Aftenlandet og fagottist i populærorkesteret Finn-Erix. Han har skrive fleire bøker, både åleine og saman med konferansierkollega Finn Tokvam.

Tokvam er journalist, musikar og forfattar frå Flåm. Han har ei lang karriere i NRK der han mellom anna har laga program Radio Røynda og P.I.L.S (Populærmusikk ispedd litt sladder). Han står og bak ein verdsrekord i programmet Norgesglasset på NRK P1 der alle Beatles sine 212 songar vart spelt i kronologisk rekkefølge.
 
09:00 - 10:15

Det vi lever av

Vi har beina godt grunnfesta i den industriarven regionen vår er kjent for. Lars Høier SVP for Yggdrasil i Aker BP fortel om korleis eit oljeselskap i dag arbeider, og korleis dei ser for seg framtida.

Rett kvalitet til rett tid, omstilling og utvikling er kjende omgrep for stordabuen. Vi veit kva vi lever av, kva som tilfører kapital og kva som gir verdiskaping. Konserndirektør Sturla Magnus i Aker Solution vil fortelje om korleis dei ser på notid og framtid.

Frå Stord kommune kjem ordførar Sigbjørn Framnes og kommunedirektør Tommy Johansen for å dele tankar om utfordringar, moglegheiter og korleis kommunen kan legge til rette for næringslivet.
 
10:45 - 12:00

Ei øy på vestlandet

Vi er stolte av øya vår! Samtidig har vi utfordringar med ferjer, tunellar og vegar som ikkje er i god nok stand. Store samferdsleprosjekt er anten i gang eller i spel. Blir Stavanger hovudstaden på vestlandet når Rogfast opnar om 9 år? Korleis blir næringslivet på vestlandet påverka av desse endringane? Harald Minge i Næringsforeningen i Stavanger-regionen står klar til å ta i mot Sunnhordlendingane.

Vestlandsindeksen peikar på nokre trendar og Mari Aamo Pedersen i Sparebanken Vest vil fortelje oss kva dette viser. Vi får og siste nytt om kva renteutsikter dei ser framover og korleis dette vil verke inn på næringsliv og privatøkonomi.
 
13:00 - 14:00

Ei uoversiktleg verd

Vi løftar blikket til dei store utfordringane i verda. Vi får høyre meir om korleis krig og store konfliktar påverkar alt frå storpolitikk til vedtak i styrerom på Stord. USA er joker i verda. Hilmar Mjelde er professor i statsvitskap i Høgskulen på Vestlandet. Han kjem med oppdateringar frå kva som skjer i USA fram mot presidentvalet til hausten. Blir Trump president igjen? Og kva vil det bety for oss?
 
14:30 - 15:45

Det grøne skiftet – framtida er no!

Korleis ligg vi an i det grøne skiftet? Prosjektleiar Heidi Synnøve Gaustad i Grøn Region Vestland vil gi oss ein statusrapport. Det er identifisert 16 grøne hubbar i Vestland der tilhøve ligg til rette for vidare utvikling. Ein av desse er Stord Transition Hub, som skal binde saman leverandørindustri og nye næringar.

Katapulten Sustainable Energy har testsenteret Energy House. Her kjem aktørar frå heile verda for å finne ut korleis ulike drivstofftypar med lågt utslepp verkar i praksis. Linn Therese Erve, direktør for forretningsutvikling og samfunnskontakt i Sustainable Energy, har med seg Amogy som testar ut korleis ammoniakk kan vere ei framtidsretta løysing.

Her sluttar dagdelen av programmet.
 
17:00 - 18:45

Vorspiel i Gjøa - 9. etg Stord Hotell

For dei som blir med oss på kveldsarrangementet inviterer vi til eit heidundrande kalas med musikk og gode historiar frå Halvor Folgerø og Finn Tokvam! Her blir det gode mulighetar til mingel og musikk, prat og pils! Stord hotell flyttar opp baren for dei som ønskjer å kjøpe drikke.
19:00 - 22:00

Middag og mingling

God mat i godt lag! Vi går samla ned til Stord Folkehøgskule der vi får servert ein deilig tapasmiddag frå deira chilenske kokk! Det vert servert velkomstdrikke og det er inkludert 3 einingar av øl, sider, vin eller alkohofritt.

Det er god plass både ute og inne slik at dette blir den beste arenaen på Stord for å knyte kontaktar og legge til rette for framtidig samarbeid. Musikklinja ved Stord vgs gir oss eit kulturelt innslag. Her blir det mykje god stemning!

Stordkonferansen 2024

Stordkonferansen 2024
torsdag 06. juni
09:00 - 22:00
Sted
Stord Hotell
Pris
Konferanse og kveldsarrangement med middag 4 990 kr
Konferanse - Berre dag 4 190 kr
Gruppe konferanse og kveldsarrangement med middag 4 490 kr
Gruppe konferanse - Berre dag 3 690 kr
Grupperabatt ved 3 eller fleire deltakarar frå same verksemd. Avbestilling etter 23. mai vert fakturert med kr 500,- Avbestilling etter 31. mai vert fakturert fullt ut.
Pris
Se informasjonsfeltet for priser
Påmelding
Påmeldingsfrist: 31.05.2024
Meld meg på